què és Generacció?

Generació és un espai públic creat per l’Ajuntament de Benicarló per a promoure el desenvolupament personal de les persones en l’etapa adolescent, fomentar la convivència, prevenir situacions de risc i incrementar la seua participació social.

Generacció ofereix informació, formació, activitats d’animació i recursos per a la gent de 12 a 17 anys. També disposem d’un equip d’animació que programa i realitza tota mena d’activitats i campanyes.

Generacció, a més a més, és un espai obert per a l’ús dels grups juvenils, que el poden utilitzar com a espai de convivència, d’esplai i d’activitats on poder retrobar-se, compartir inquietuds i crear projectes com caps de setmana o jornades culturals o esportives. El programa Generacció comprèn diverses accions per als adolescents:

    • Activitats lliures
    • Activitats continues
    • Nits temàtiques
    • Convivències
    • Les accions promogudes pels grups

QUI SÓN ELS USUARI I USUÀRIES?


Són gent com tu, de més de 12 anys, que estudien, treballen o estan aturats o aturades. També són usuaris i usuàries de Generacció els i les professionals que treballen amb adolescència (animadors-es, educadors-es, mestres, informadors-es, professors-es etc.), associacions de joves del poble o qualsevol grup de persones que proposen activitats d’interès per als joves.

PROMOCIÓ DE VALORS

Totes les activitats que es realitzen des dels Generacció estan impregnades d’una sèrie de valors com ara el respecte a la diversitat, l’antiracisme, la recuperació del medi ambient, la reivindicació de la pau, la solidaritat social, el no sexisme, la defensa dels drets humans, etc. Tots són valors que apareixen, en les campanyes, les publicacions, els concursos… que es promouen des de la Regidoria de Benestar Social.